جستجوی نمایشنامه
گالری تصاویر

گاهی برای رشد کردن باید سختی کشید،برای فهمیدن باید شکست خورد و برای به دست آوردن باید از دست داد